Angajamente clare

În termeni de etică, de calitate sau de dezvoltare durabilă, angajamentele dvs. sunt și ale noastre.

Codul de etică și de conduită

Aici, la ATS, credem că atunci când o întreprindere acționează cu integritate și coerență, ea inspiră încredere întregii sale comunități. Onestitatea, echitatea și integritatea creează un mediu sănătos de muncă, ce consolidează încrederea tuturor părților implicate: salariați, clienți, furnizori, parteneri și acționari.

De aceea, ATS privilegiază întotdeauna, în relațiile sale, un comportament etic și deontologic care favorizează practici sănătoase.

Codul de etică și de conduită descrie conduita ce trebuie adoptată în mediul nostru de lucru, în practicile noastre comerciale și în relațiile noastre cu clienții și furnizorii și cu alți terți. Codul prezintă valorile întreprinderii și regulile pe care toți membrii personalului ATS sunt obligați să le respecte în cadrul activităților lor zilnice și al relațiilor cu ceilalți. El prezintă, de asemenea, principiile directoare ce permit colaboratorilor noștri să ia decizii în acord cu valorile

Consultați codul nostru etic

Calitate

Exigențele noastre sunt ridicate. Vizăm perfecțiunea și ne respectăm angajamentele.

În activitatea de zi cu zi, echipele noastre utilizează toate mijloacele pentru organizarea și realizarea transporturilor ce ne sunt încredințate, în deplină securitate și fiabilitate.

În plus, suntem angajați într-un demers de management și de ameliorare a calității, concretizat în certificarea ISO 9001 pentru ansamblul activităților noastre.

Acest demers, care plasează clientul în centrul strategiei noastre, are ca obiective :

  •  Asigurarea dezvoltării și perenității ATS,
  •  Ameliorarea, în mod continuu, a calității politicilor și serviciilor noastre,
  •  Satisfacția durabilă a clienților și partenerilor noștri.
Consultați certificatele noastre ISO 9001

Operator economic agreat

Grupul ATS este, de asemenea, certificat OEA (Opérateur Economique Agréé – Operator economic agreat)

OEA este un demers voluntar și de parteneriat cu vama. Statutul de OEA permite oricărei întreprinderi ce exersează o activitate internațională să obțină o marcă de calitate privind procesele vamale și se securitate-siguranță pe care le realizează. Acesta permite, astfel, distingerea celor mai fiabile societăți.

Mulțumită acestei certificări, recunoscute pe scena internațională, ATS beneficiază de operații vamale simplificate, permițând clienților săi să beneficieze de timp de tranzit accelerat.

Certificarea OEA ne permite, de asemenea, să fim competenți în siguranța și securitatea transportului, ceea ce se traduce prin:

  •  Anunțarea prealabilă a controalelor vamale;
  •  Reducerea numărului de informații ce trebuie furnizate pentru declarațiile sumare;
  •  Facilități cu privire la semnarea acordurilor de recunoaștere mutuală între UE și țările terțe.
Consultați certificatul nostru OEA

Gestiunea crizei

Pentru a asigura continuitatea serviciilor în orice circumstanță, ATS a definit un Plan de Continuitate a Serviciilor (CPA) și de Reluare a Activității (PRA). Acest document descrie principalele dispoziții luate de către Grupul ATS pentru a anticipa și a acționa rapid în caz de criză majoră sau de mișcare socială. El conține în special un Escalation Process, ce implică direcția Grupului.

În cazul intervenirii unei situații de criză la clienți, ATS se mobilizează pentru organizarea unei celule de criză care va trata cererile aferente. Dacă este nevoie, propunem instalarea unui implant temporar în localurile clientului, pentru a coordona, în mod direct, împreună cu serviciile vizate, ansamblul operațiunilor de gestionare a crizei.

Am putut, astfel, să gestionăm cu succes, crize majore pentru anumiți mari producători de echipamente de automobile, ceea ce a permis acestora să atenueze, în mod considerabil, impactul financiar al disfuncției lor.

Dezvoltare durabilă

Mulți dintre clienții noștri au făcut din dezvoltarea durabilă una din prioritățile lor. ATS a decis să li se alăture, măsurând și limitând zilnic impactul operațiilor sale și dezvoltând inițiative pentru îmbunătățirea amprentei sale de mediu.4

Politica noastră de dezvoltare durabilă în jurul a 3 angajamente ferme :

  •  Un transport îmbunătățit pentru reducerea emisiilor de CO2
  •  O întreprindere responsabilă, implicată în viața societății civile
  •  Limitarea consumului nostru de energie și de resurse naturale
Consultați politica noastră QSE (Qualité, sécurité, environnement - Calitate, securitate, mediu)