Cyfryzacja

Firma ATS wystawia elektroniczne faktury i dokumenty przewozowe (CMR). Procedura, która ogranicza zużycie papieru i zasobów naturalnych, wpisuje się w naszą politykę zrównoważonego rozwoju.

Faktury i dokumenty przewozowe są skanowane i zapisywane w serwisie klienta „DATA+”, dzięki czemu każdy klient otrzymuje informacje i dokumenty dotyczące wszystkich przewozów.