Rail

ATS organizuje przewozy kolejowe z Europy do Chin i z Chin do Europy. Taki sposób ma wszelkie cechy nowoczesnego transportu. Umożliwia przewiezienie dużych ilości towarów w niskiej cenie, bezpiecznie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Charakterystyka

  •  Wyjazd z Chin do Europy
  •  Lub wyjazd z Europy do Chin
  •  Czas tranzytu (TT): 16–20 dni
  •  Wszystkie ciężary i objętości

Korzyści dla klientów:

  •  Tańszy niż transport lotniczy
  • Dwa razy szybszy niż transport morski
  •  Przewóz dużych objętości
  •  Ekologiczne rozwiązanie gwarantujące poszanowanie środowiska
  •  Atrakcyjny stosunek ceny do czasu tranzytu
  •  Niezawodność usługi