Project Solutions

Przeniesienie linii produkcyjnej lub montażowej, transport maszyn i urządzeń, przewóz ciężkich i nietypowych towarów – nasi doradcy analizują projekt przemysłowy i przedstawiają dopasowaną ofertę


Metoda

Aby zagwarantować powodzenie projektu, opracowaliśmy 5-etapową metodę :

Na tym etapie projekt jest analizowany i badany. Audyt na miejscu, przegląd materiałów i tras, analiza otoczenia i studium wykonalności są potrzebne do opracowania dopasowanej i indywidualnej oferty oraz szczegółowego kosztorysu.

Na tym kluczowym etapie nasze zespoły planują i dzielą operację na etapy z uwzględnieniem wymogów produkcji i współpracy z ewentualnym placem budowy.

Montaż i demontaż, podnoszenie, dźwigi, ładowanie i rozładowanie, transport intermodalny, cła: Nasze ekipy, jako wykonawca projektu, zapewniają koordynację wszystkich uczestników i synchronizację różnych działań, a jednocześnie czuwa nad utrzymaniem elastyczności w realizacji poszczególnych etapów przewozu.

Dzięki naszym wydajnym narzędziom śledzenia można obserwować drogę przesyłki w czasie rzeczywistym. Jednocześnie nadzór bezpośrednio informuje o kolejnych etapach realizacji projektu.

Na żądanie elektroniczna wymiana danych (EDI) między firmami i skanów towarów.

Po zakończeniu operacji wspólnie opracowujemy komplrksowe podsumowanie z uwzględnieniem podjętych zobowiązań i oceniamy poziom zadowolenia.

Korzyści dla klientów 

  •  Usługi wyspecjalizowane i kompleksowe
  •  Jedna osoba wyznaczona do obsługi projektu
  •  Dopasowana analiza i obsługa (tylko do danego projektu)
  •  Zarządzanie w trybie projektu

Kontakt