Spersonalizowane i bezpieczne usługi

W zakresie logistyki sektor obronności oczekuje najwyższych kompetencji dla sektora publicznego jak i prywatnego. Konieczne jest przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych innych w poszczególnych krajach w sprawie obrotu częściami i sprzętem.

W tym sektorze firma ATS organizuje transport i logistykę dostosowane do branżowych wymogów bezpieczeństwa i zapewnia całkowitą zgodność wysyłek z właściwymi przepisami.

Nasze doświadczenie budowaliśmy przez lata, współpracując z koncernami światowymi z branży kosmicznej i obronności. Wypracowane formy partnerstwa oznaczają, że codziennie dostarczamy przesyłki do miejsc obwarowanych specyficznymi przepisami i spełniamy te wygórowane oczekiwania, wymogi oraz normy.